Framtidens bilar går på hållbara drivmedel. Nu besöker vi en rad olika städer för att fler ska kunna provköra och upptäcka fördelarna med el- och gasbilar.


Nästa stopp:

Halmstad 25 maj

Varberg 26 maj

Perstorp 31 maj

Kungsbacka 24 augusti
Provkörning för hela familjen

Kör Rent Tour är en kul och lärorik happening för hela familjen. Här kan du provköra el- och gasbilar från ledande bilmärken och få svar på dina frågor om de nya drivmedlen. Ta med dig barn och vänner och utmana dem i ett spännande bilbanerace!

Ta chansen att vinna en Nissan Leaf eller en Renault Zoe under en vecka! När du bokar en provkörning är du automatiskt med och tävlar.

Fredagen den 25 maj kommer Kör rent till Lilla torg i Halmstad.

• Provkör el- och gasbilar från flera olika märken
• Ta med dig barnen och utmana dem i ett spännande bilbanerace
• Vi bjuder på kaffe

Vi finns på plats 12 – 17 och det behövs ingen föranmälan. Varmt välkommen!

Lördagen den 26 maj kommer Kör rent till Varberg och platsen är Gästhamnsområdet/Campus Varberg.

• Provkör el- och gasbilar från flera olika märken
• Ta med dig barnen och utmana dem i ett spännande bilbanerace
• Vi bjuder på kaffe

Vi finns på plats 12 – 17 och det behövs ingen föranmälan. Varmt välkommen!

Torsdagen den 31 maj kommer Kör Rent till torget i Perstorp under kommunens miljö- och leverantörsdag.

  • Provkör el- och gasbilar från flera olika märken
  • Ta med dig barnen och utmana dem i ett spännande bilbanerace
  • Vi bjuder på kaffe

Vi finns på plats kl. 12.00–16.30 och det behövs ingen föranmälan. Varmt välkommen!

För dig som är intresserad av hållbarhetsfrågor erbjuder Perstorps kommun även seminarier kl. 09.00-12.00 i Kulturhuset. För mer info och anmälan (sista anmälningsdag 15 maj), kontakta Laila Schüler laila.schuler@perstorp.se eller Vita Pedersen vita.pedersen@perstorp.se.

Fredagen den 24 augusti kommer Kör Rent till Storgatan 37, 434 42 i Kungsbacka.

• Provkör el- och gasbilar från flera olika märken
• Ta med barnen och utmana dem i ett spännande bilbanerace
• Vi bjuder på kaffe

Vi finns på plats 10.00-16.00 och det behövs ingen föranmälan. Varmt välkommen!

 

Seminarie
Plats: Storgatan 37, 434 42 Kungsbacka
Tid: 07.30-08.00 Frukostmingel
08.00-09.00 Seminarie

Anmäl dig här. För mer information, kontakta Christer Lindström, Fordonsansvarig, Kungsbacka Kommun christer.lindstrom@kungsbacka.se

Kör Rent Tour 2017

Under 2017 besökte Kör Rent sju städer runt om i Sverige med provkörning av el- och gasbilar i samarbete med lokala bilhandlare. Tack till alla er som kommit och besökt oss!

• 24 mars Värnamo • 29 april Mölndal • 13 maj Halmstad • 16 september Höör • 29 september Malmö • 13 oktober Uddevalla • 3 november Strömstad

 

Vilka tankar har människor kring elbilar och tillgången på laddplatser? Möt elbilsanvändare i filmen.

 

Frågor och svar om hållbara drivmedel

Vi som är bilister idag är uppvuxna i en värld med bensinmackar och bullrande motorer. Än idag är fossila bränslen som bensin och diesel helt dominerande, men under de senaste åren har utvecklingen av bilar med hållbara drivmedel tagit ordentlig fart.

Här har vi försökt att ge så korrekta och kortfattade svar som möjligt på de vanligaste frågorna kring den nya tidens bilar och drivmedel.

I och med batteriernas ökade räckvidd lämpar sig dagens elbilar faktiskt för nästan vem som helst. Enligt en studie från amerikanska MIT skulle 87 procent av alla dagens fossilbilar kunna ersättas av elbilar. Särskilt tacksam är elbilen i stadstrafik då den har en väldigt låg energiförbrukning i lägre hastigheter.

På riktiga långresor kan elbilen trots allt ha sina begränsningar. Då kan det vara en smart idé att tillfälligt hyra en fossilbil.

Läs mer på mestmotor.se

Om du jämför inköpspris är elbilen i regel dyrare än motsvarande fossildrivna bil. Om du istället tittar på de totala ägandekostnaderna över tid blir det betydligt jämnare – och faktiskt kan elbilen till och med bli billigare. Statliga miljöincitament, lägre skatt och lägre kostnader för drivmedel och servicekostnader kompenserar för elbilens högre inköpspris.

Många blir ändå avskräckta av bilarnas höga prislappar och då kan leasing, via företag eller som privatperson, vara ett bra alternativ. Privatleasing av fossilbilar står redan idag för en betydande del av nybilsförsäljningen och kommer förmodligen bli ännu vanligare för bilar med hållbara drivmedel.

Läs mer på mestmotor.se

Om vi ser på de elbilar som finns på marknaden idag varierar räckvidden mellan olika modeller från 15 till över 60 mil. Räckvidden (alltså hur långt man kan köra på ett fulladdat batteri) förbättras hela tiden i takt med att tillverkarna utvecklar bilarnas batterier.

Den maximala räckvidden får ofta lite för stor uppmärksamhet när man pratar om elbilar. För den enskilde bilisten är det i praktiken mer intressant att laddningsmöjligheterna täcker behovet för hur man kör. Antalet laddplatser ökar hela tiden och om du laddar bilen hemma kommer du varje morgon ut till en fulladdad bil.

Läs mer på Alltomelbil.se och uppladdning.nu

Minusgrader betyder ökad förbrukning av drivmedel – och det gäller oavsett om bilen drivs av bensin, el eller gas. En elbil kan startas och köras även i sträng kyla, men man får räkna med att räckvidden blir mindre än normalt.

Om bilen står på laddning kan du enkelt värma både kupé och batterier innan avfärd vilket minskar förbrukningen.

Batterierna i dagens elbilar är mycket kraftfulla, men deras kraft försvagas när de blir rejält nedkylda. Gentemot fossilbilar har de å andra sidan ingen olja som kan bli trögflytande eller kylarvätska som kan frysa.

Läs mer på nyteknik.se

Kanske har du också hört något om att elbilar egentligen inte är så bra för miljön som det påstås? Ett argument som har förts fram är att tillverkningen av en elbil är mer energikrävande.

I november 2015 kom en stor studie som visade att koldioxidutsläppen från en elbil är lägre än för bensinbilar, även när bilens tillverkning och skrotande räknas in. Visserligen orsakar batteritillverkningen en del utsläpp som inte finns för motsvarande bensinbil, men merparten av utsläppen kommer medan bilen kör. Här släpper en mellanstor elbil ut 51 procent mindre än motsvarande bensinbil.

Vad som självklart är av stor betydelse är hur elen till elbilarna produceras. Det är minst lika angeläget att öka andelen förnybar energi, som att öka andelen bilar med förnybara bränslen.

Läs mer på mestmotor.se

Dagens gasbilar fungerar i praktiken precis som bensinbilar, med skillnaden att de utöver bensintanken även har en tank för fordonsgas. Med bensintanken utökas bilarnas räckvidd, men de minskade utsläppen får du bara så länge som bilen drivs av gas. Idag finns ca 150 tankställen med gas i Sverige.

Fordonsgas är ett samlingsnamn för drivmedel som kan bestå av både biogas och naturgas. I Sverige innehåller fordonsgasen i genomsnitt idag ca 70 % biogas. Till skillnad från biogas är naturgas inte ett förnybart drivmedel, men det ger ändå mindre utsläpp av växthusgaser i jämförelse med bensin och diesel.

Biogas produceras genom rötning av till exempel livsmedelsavfall, gödsel eller avloppsslam och är därför ett koldioxidneutralt bränsle. Kör du med ren biogas i tanken kan din klimatpåverkan med bränslet till och med bli positiv eftersom gasen inte bara ersätter fossila bränslen utan också tar hand om avfall.

Läs mer på gasbilen.se och biogasportalen.se

Andelen bilar med alternativa drivmedel har ökat under senare år men fortfarande är nästan 90 % av alla bilar ute på vägarna bensin- eller dieselbilar. För varje liter bensin eller diesel som förbränns bildas över två kg koldioxid* och till skillnad från vad många tror finns det ingen teknik för att rena bort koldioxidutsläppet från motorerna.

Koldioxidutsläppen per bil har blivit lägre i och med att man tillverkar allt mer energisnåla bilar. Det är bra förstås, men tyvärr har det hittills inte räckt till för att kompensera för den ökande biltrafiken. För att åstadkomma en minskning av de totala koldioxidutsläppen från vägtrafiken (som idag står ca 30 % av de totala koldioxidutsläppen i Sverige) måste fler gå över till bilar med hållbara drivmedel.

* Att vikten faktiskt ökar beror på att koldioxiden till stor del består av syre som hämtas upp från atmosfären.

Läs mer på Trafikverket.se.

Hitta laddplatser där du kör

Sverige har en bra infrastruktur för elbilar och antalet laddplatser ökar hela tiden. Sajten uppladdning.nu har skapat en karta över drygt 1700 befintliga laddplatser (totalt över 6000 uttag) i Sverige.

En satsning för att få fler att köra rent

Kampanjen Kör rent arrangeras inom ramarna för GREAT (Green Regions with Alternative fuels for Transport). EU-projektet GREAT är ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer för att möta en av våra största klimatutmaningar. Inom GREAT byggs 70 nya snabbladdare för elbilar och tre tankstationer för fordonsgas till tunga och lätta fordon på sträckorna Hamburg–Köpenhamn–Stockholm/Oslo.

Läs mer på great-region.org